บริษัท ทรีพอยท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 

300/38 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : 0-2183-0452
โทรสาร : 0-2012-0115
E-mail : sales_3pm@hotmail.com
E-mail : gm_3pm@hotmail.com
 
โรงงาน 
15/21 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-112-678, 087-483-3389
E-mail : proyfon.p_3pm@hotmail.com

ninesugars.com ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า