จากเดิมที่น้ำตาลมะพร้าวถูกมองว่าเป็นสินค้าเฉพาะท้องถิ่น กระบวนการผลิต ไม่สะอาด ขนาดสินค้าไม่สม่ำเสมอ รูปลักษณ์ไม่สวยงาม กำลังการผลิตต่อวันน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความตั้งใจว่าเราจะยกระดับการผลิตน้ำตาลมะพร้าวให้มีมารตฐานขึ้น แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เราจึงนำนวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่ได้มารตฐาน เพื่อมาผลิตสินค้า ด้วยองค์ความรู้ในตัวสินค้าที่มีอยู่และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้เราเชื่อว่า น้ำตาลมะพร้าว ยี่ห้อ Sugar Boy จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี